21/05/2022 08:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọ dương

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2015 20:10

 

Rắn bò qua khe cửa
Hạt da rụng trước chùa
Nhìn hư không im lặng
Rắn về hang xó xưa

Xó xưa... ngựa ngủ trưa
Bỗng nghe lòng bàng hoàng
- Bóng ta đâu rồi nhỉ?
Vụt phi giữa thời gian

Vó câu vang inh ỏi
Cát bụi mịt mờ bay
Bóng ta đâu rồi nhỉ?
- Bóng ẩn náu thân này
Ngựa chạy nào có hay!
Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Ngọ dương