26/10/2021 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bà con kêu mình rượu chè

Tác giả: Dương Tự Nhu - 楊嗣瑈

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 23:15

 

Nhân sinh tam vạn lục thiên nhật,
Nhất nhật tu khuynh tam bách bôi.[1]
Trót say sưa đành chịu tiếng rồi,
Mà thiên hạ khéo lôi thôi chi thế hử.
Lãng chước Lưu Linh tửu,
Nhàn ngâm Lý Bạch thi.[2]
Lúc phong lưu dễ được mấy khi,
Dẫu be bét lè nhè thì cũng sướng.
Khi trạch sếch, khi tài bàn, khi trà mạn nhấp khan, khi truyện Kiều lẩy tiếng,
Lại say say tỉnh tỉnh biết bao lần.
Mặc nhân tình thế thái phù vân,
Riêng một thú phong trần vào một cục.
Câu tuyệt diệu ngâm nga mấy khúc,
Chén tiêu sầu ta hãy ngoảnh làm thinh.
Phụ nhân ngôn bất khả thinh[3].
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 人生三萬六千日,一日須傾三百杯. Nghĩa: Đời người có ba vạn sáu ngàn ngày, mỗi ngày nên uống ba chén rượu. Lấy từ bài Tương Dương ca của Lý Bạch.
[2] Chữ Hán: 浪酌劉伶酒,閒吟李白詩. Nghĩa: Khi vui uống rượu Lưu Linh, lúc nhàn ngâm thơ Lý Bạch.
[3] Chữ Hán: 婦人言不可聽. Nghĩa: Không nên nghe lời đàn bà nói. Lấy từ bài Tửu đức tụng của Lưu Linh đời Tấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Tự Nhu » Bà con kêu mình rượu chè