19/01/2021 22:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mình ơi ta hỏi thực mình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:31

 

Mình ơi ta hỏi thực mình,
Còn không hay đã chung tình với ai?
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mình ơi ta hỏi thực mình