21/03/2023 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử - Hàn Tín
詠史-韓信

Tác giả: Hà Ngô Sô - 何吾騶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 17:37

 

Nguyên tác

虎鬬龍爭天地昏,
窮途君自起王孫。
風塵莫訝無知己,
誰念當年一飯恩。

Phiên âm

Hổ đẩu long tranh thiên địa hôn,
Cùng đồ quân tự khởi vương tôn.
Phong trần mạc nhạ vô tri kỷ,
Thuỳ niệm đương niên nhất phạn ân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trời mờ rồng cọp đánh nhau,
Cùng đường nên cũng tự bày xưng vương.
Lạ gì tri kỷ phong trần,
Nhớ chăng phiếu mẫu có lần cho cơm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Ngô Sô » Vịnh sử - Hàn Tín