15/08/2020 04:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phải nói hết sự thật, tuy nhiên
Tell all the truth but tell it slant

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2008 22:18

 

Nguyên tác

Tell all the Truth but tell it slant---
Success in Cirrcuit lies
Too bright for our infirm Delight
The Truth's superb surprise

As Lightening to the Children eased
With explanation kind
The Truth must dazzle gradually
Or every man be blind---

Bản dịch của Thái Bá Tân

Phải nói hết Sự Thật, tuy nhiên
Muốn Thành công đừng nói thẳng
Vì con người ưa nịnh, yếu mềm
Mà Sự Thật quá thẳng thừng, cay đắng

Như với Chớp, muốn Trẻ quen dần
Phải giải thích dài dòng, không vội
Nên đón nhận Sự Thật từ từ
Nếu không, ta sẽ mù - vì chói

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » Phải nói hết sự thật, tuy nhiên