19/05/2024 11:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Nguyệt Pha
遊月陂

Tác giả: Trình Hạo - 程顥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 17:35

 

Nguyên tác

月陂堤上四徘徊,
北有中天百尺台。
萬物已隨秋氣改,
一樽聊為晚涼開。
水心雲影閑相照,
林下泉聲靜自来。
世事無端何足計,
但逢佳節約重陪。

Phiên âm

Nguyệt Pha đê thượng tứ bồi hồi,
Bắc hữu trung thiên Bách xích đài.
Vạn vật dĩ tuỳ thu khí cải,
Nhất tôn liêu vị vãn lương khai.
Thuỷ tâm vân ảnh nhàn tương chiếu,
Lâm hạ tuyền thanh tĩnh tự lai.
Thế sự vô đoan hà túc kế,
Đãn phùng giai tiết ước trùng bồi.

Bản dịch của Hải Đà

Nguyệt Pha dừng ngắm dạ chơi vơi
Trăm thước đài cao chót vót trời
Muôn vật xoay vòng thu chuyển tiết
Một mình nhấp rượu chén nồng môi
Thẳm sâu lòng nước mây soi bóng
Tít tắp rừng xa suối lẻ loi
Thế sự đa đoan đâu kể xiết
May thay trời đẹp cứ vui chơi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trình Hạo » Du Nguyệt Pha