18/01/2021 01:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

La Phu diễm ca kỳ 1
羅敷艷歌其一

Tác giả: Phùng Duyên Kỷ - 馮延己

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 12:03

 

Nguyên tác

馬嘶人語春風岸
芳草錦錦艷
陽柳橋邊
日落高樓酒旆懸
舊愁新恨知多少
目送遙天
獨立花前
更聽笙歌滿畫船

Phiên âm

Mã tê nhân ngữ xuân phong ngạn
Phương thảo cẩm cẩm diễm
Dương liễu kiều biên
Nhật lạc cao lâu tửu bái huyền
Cựu sầu tân hận tri đa thiểu
Mục tống dao thiên
Độc lập hoa tiền
Cánh thính sinh ca mãn hoạ thuyền

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Tiếng vang người ngựa bờ xuân thoảng
Cỏ ngát rườm rà
Dương liễu cầu xoà
Cờ rượu treo cao bóng ác tà
Hận sầu chồng chất bao nhiêu nhỉ
Mỏi mắt trời xa
Một tựa bên hoa
Thuyền vẽ lại nghe dậy tiếng ca
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Duyên Kỷ » La Phu diễm ca kỳ 1