29/01/2022 12:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lá thư bị đốt cháy
Сожженное письмо

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2005 22:01

 

Nguyên tác

Прощай, письмо любви! прощай: она велела...
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули! пылают - легкий дым,
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...

Bản dịch của Xuân Diệu (dịch theo bản dịch nghĩa của Thuý Toàn)

Thôi từ biệt, lá thư của tình yêu, từ biệt!
Nàng đã muốn. Sao ta còn luyến tiếc!
Sao bàn tay mãi chẳng chịu buông ra
Cho lửa thiêu những niềm vui sướng của ta!
Nhưng đã đủ. Hỡi tình thư, bốc cháy!
Ngọn lửa tham đã nhận bức thư em...
Gượm chút nào - Một làn khói nhẹ êm
Quằn quại, tan đi với lời ta cầu khẩn
Vết xi chảy sủi lên, tan hình chiếc nhẫn
Ôi trời đất, tất cả thế là xong
Những trang giấy đen còn hãy quăn cong
Tàn mỏng mảnh còn ghi trăng trắng chữ...
Lòng thắt lại. Tàn thân yêu quí hỡi!
Một niềm vui nghèo cực xót xa
Còn lại đời trên ngực với ta.
1825

Bài này có lẽ liên quan đến Elizaveta Vorontsova ở Odessa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Lá thư bị đốt cháy