30/11/2022 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần
點絳脣

Tác giả: Án Kỷ Đạo - 晏幾道

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Diệp Y Như vào 28/06/2009 00:19

 

Nguyên tác

花信來時,
恨無人似花依舊。
又成春瘦,
折斷門前柳。
天與多情,
不與長相守。
分飛後,
淚痕和酒,
佔了雙羅袖。

Phiên âm

Hoa tín lai thì,
Hận vô nhân tự hoa y cựu.
Hựu thành xuân sấu,
Chiết đoạn môn tiền liễu.
Thiên dự đa tình,
Bất dự trường tương thủ.
Phân phi hậu,
Lệ ngân hòa tửu,
Chiếm liễu song la tụ.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Lúc được tin hoa,
Hận không người cũ hoa như cũ.
Nét xuân gầy võ,
Liễu bẻ trơ ngoài ngõ.
Trời biết đa tình,
Chẳng biết tình khôn giữ.
Sau chia rẽ,
Lệ kia hòa rượu,
Tay áo đều hoen ố.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Kỷ Đạo » Điểm giáng thần