29/10/2021 00:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca giặt áo
洗衣歌

Tác giả: Văn Nhất Đa - 闻一多

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2008 05:19

 

Nguyên tác

洗衣是美国华侨最普遍的职业,因此留学生常常被人问道:"你爸爸是洗衣裳的吗?"

(一件,两件,三件,)
洗衣要洗干净!
(四件,五件,六件,)
熨衣要熨得平!

我洗得净悲哀的湿手帕,
我洗得白罪恶的黑汗衣,
贪心的油腻和欲火的灰,......
你们家里一切的脏东西,
交给我洗,交给我洗。

铜是那样臭,血是那样腥,
脏了的东西你不能不洗,
洗过了的东西还是得脏,
你忍耐的人们理它不理?
替他们洗!替他们洗!

你说洗衣的买卖太下贱,
肯下贱的只有唐人不成?
你们的牧师他告诉我说:
耶稣的爸爸做木匠出身,
你信不信?你信不信?

胰子白水耍不出花头来,
洗衣裳原比不上造兵舰。
我也说这有什么大出息——
流一身血汗洗别人的汗?
你们肯干?你们肯干?

年去年来一滴思乡的泪,
半夜三更一盏洗衣的灯......
下贱不下贱你们不要管,
看那里不干净那里不平,
问支那人,问支那人。

我洗得净悲哀的湿手帕,
我洗得白罪恶的黑汗衣,
贪心的油腻和欲火的灰,
你们家里一切的脏东西,
交给我——洗,交给我——洗。

(一件,两件,三件,)
洗衣要洗干净!
(四件,五件,六件,)
熨衣要熨得平!

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Giặt áo là một nghề phổ biến của Hoa kiều ở Mỹ. Do đó các lưu học sinh thường bị người ta hỏi: " Bố anh làm nghề giặt quần áo phải không ?"

(Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc)
Giặt áo giặt cho sạch
(Bốn chiếc, năm chiếc, sáu chiếc)
Là áo là cho bằng!

Tôi giặt sạch những khăn tay ướt đẫm đau thương
Tôi giặt trắng những áo lót mình đen tội ác
Những dầu mỡ tham lam, những tro than lửa dục
Bao nhiêu đồ bẩn nhà các anh
Đưa tôi giặt, đưa cho tôi giặt

Hơi đồng hôi, mùi máu cũng tanh
Đồ bẩn rồi, không giặt không xong
Đồ đã giặt, cũng còn bẩn nữa
Người kiên nhẫn như anh cứ bỏ thế sao đành
Giặt cho họ giặt giùm cho họ

Cho rằng giặt áo nghề hèn hạ
Sao chịu hèn, chỉ có một Đường nhân[1]
Vị mục sư anh có bảo với tôi rằng
Cha của Giê-su cũng xuất thân nghề thợ mộc
Anh tin chăng ? anh chẳng tin chăng ?

Nước lã với xà phòng bọt chẳng vò ra
Giặt quần áo không bằng làm chiến hạm
Tôi cũng nói có gì mà lãi to
Đổ máu, mồ hôi mình để giặt sạch mồ hôi kẻ khác
Chịu làm cho ? anh có chịu làm cho ?

Năm tới năm lui, một giọt lệ nhớ quê hương
Nửa đêm khuya, một ngọn đèn thợ giặt
Hèn hạ hay không, cũng cứ mặc
Nào dâu bẩn thỉu, đâu bất bằng
Hỏi người Trung Quốc, cứ hỏi người Trung Quốc

Tôi giặt sạch những khăn tay ướt đẫm đau thương
Tôi giặt trắng những áo lót mình đen tội ác
Những dầu mỡ tham lam, những tro than lửa dục
Bao nhiêu đồ bẩn nhà các anh
Đưa tôi giặt, cứ đưa tôi giặt

(Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc)
Giặt áo giặt cho sạch
(Bốn chiếc, năm chiếc, sáu chiếc)
Là áo là cho bằng!
Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.
[1] Hoa kiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Nhất Đa » Bài ca giặt áo