18/01/2022 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Húc hải môn
遊旭海門

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 13:34

 

Nguyên tác

平生未會觀瀾術,
萬狀千形得意中。
幾許心邊多種恨,
慇懃送向水流東。

Phiên âm

Bình sinh vị hội quan lan thuật,
Vạn trạng thiên hình[1] đắc ý ‎ trung.
Kỷ hử tâm biên đa chủng hận,
Ân cần tống hướng thuỷ lưu đông.

Dịch nghĩa

Bình sinh chưa từng biết thuật xem sóng,
Nhưng vẫn cảm thấy đắc ý ở chỗ thiên hình vạn trạng.
Mấy lần tự nhủ mang hết những mối hận bên lòng,
Ân cần trút hết cho dòng nước chảy về đông.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Bình sinh chưa biết thuật xem sóng,
Vạn trạng thiên hình vẫn thoả lòng.
Tự nhủ nhiều lần bao nỗi hận,
Trút cho dòng nước chảy về đông.
Cửa biển Húc có lẽ là cửa biển Văn Úc, Hải Phòng.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
[1] Nguyên chú: Thơ Nam hải của Tào Sao có câu “Đồn cách lộ triêu hàm khánh lão, Bạn lăng ba dạ thổ tâm đan; Vạn trạng thiên hình giai đắc ý, Trường kình độc tự chuyển thân nan” (Buổi sớm, cá đồn vọt lên giọt sương, ngậm chiếc khánh xưa, Ban đêm, con trai vượt lên ngọn sóng nhả tấm lòng đỏ; Muôn hình vạn trạng ấy thực đắc ý, Duy con cá kình to là chuyển mình khó nhọc).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Du Húc hải môn