31/03/2023 05:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Vu Nhữ Tích “Du Giáng Thánh quán”
同于汝錫遊降聖觀

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 23:12

 

Nguyên tác

秦時桃樹滿山坡,
騎鹿先生降大羅。
路盡溪頭逢地少,
門連內裏見天多。
荒泉壞簡朱砂暗,
古塔殘經篆字訛。
聞說開元齋醮日,
曉移行漏帝親過。

Phiên âm

Tần thì đào thụ mãn sơn pha,
Kỵ lộc tiên sinh[1] giáng Đại La[2].
Lộ tận khê đầu phùng địa thiểu,
Môn liên nội lý kiến thiên đa.
Hoang tuyền hoại giản chu sa ám,
Cổ tháp tàn kinh triện tự ngoa.
Văn thuyết Khai Nguyên[3] trai tiếu nhật,
Hiểu di hành lậu đế thân quá.

Dịch nghĩa

Cây đào trồng từ đời nhà Tần nay mọc khắp sườn núi,
Ông cưỡi hươu từ trời giáng xuống đây.
Đường đi hết ở đầu suối, đất bằng hẹp lại,
Cửa ngay bên trong quán, bầu trời thấy mở rộng ra.
Sách mủn bên suối hoang dấu son đã mờ,
Kinh nát trong tháp cổ chữ triện viết không đúng.
Nghe nói trong một ngày lễ của đạo Lão thời Khai Nguyên,
Đức vua có đến đây lúc buổi sáng.

Bản dịch của Trần Trọng San

Cây đào Tần trước ngập non hoa
Ông cưỡi hươu kia xuống Đại La
Đường hết đầu nguồn, trông đất ít
Cổng liền trong nội, thấy trời xa
Suối hoang, sách nát, màu son nhạt
Tháp cổ, kinh tàn, chữ triện ngoa
Nghe nói ngày chay thời thịnh trước
Sáng dời tiếng lậu, có vua qua
Giáng Thánh quán là tên quán đạo nơi Lão Tử viết Đạo đức kinh.

Nguồn: Kim Thánh Thán phê bình thơ Đường, Tủ sách ĐH Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 1990
[1] Chỉ Lão Tử. Theo truyền thuyết, Lão Tử đến Hàm Cốc, soạn sách Đạo Đức Kinh rồi đi sang phương tây.
[2] Cõi trời ở ngoài tam giới.
[3] Niên hiệu của Đường Huyền Tông, khoảng từ năm 713 đến năm 742.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Đồng Vu Nhữ Tích “Du Giáng Thánh quán”