02/10/2022 17:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Giang Nam kỳ 2
望江南其二

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 19:30

 

Nguyên tác

閒遠夢
南國正清秋
千里江山寒色暮
蘆花深處泊孤舟
笛在月明樓

Phiên âm

Nhàn viễn mộng
Nam quốc chính thanh thu
Thiên lý giang sơn hàn sắc mộ
Lư hoa thâm xứ bạc cô châu
Địch tại nguyệt minh lâu

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Xa vời mộng
Nam quốc tiết thanh thu
Ngàn dặm giang sơn chiều vẻ lạnh
Thuyền trơ đâu tít mé bông lau
Tiếng địch vẳng trăng thâu
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Vọng Giang Nam kỳ 2