16/06/2021 20:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật ngẫu thành
秋日偶成

Tác giả: Trình Hạo - 程顥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2006 05:59

 

Nguyên tác

閒來無事不從容,
睡覺東窗日已紅。
萬物靜觀皆自得,
四時佳興與人同。
道通天地有形外,
思入風雲變態中。
富貴不淫貧賤樂,
男兒到此是豪雄。

Phiên âm

Nhàn lai vô sự bất thung dung,
Thuỵ giác đông song nhật dĩ hồng.
Vạn vật tĩnh quan giai tự đắc,
Tứ thời giai hứng dữ nhân đồng.
Đạo thông thiên địa hữu hình ngoại,
Tứ nhập phong vân biến thái trung.
Phú quý bất dâm[1] bần tiện lạc,
Nam nhi đáo thử thị hào hùng.

Dịch nghĩa

Gặp cảnh nhàn, vô sự, chẳng có gì lại không ung dung tự tại,
Ngủ dậy nhìn qua cửa sổ phía đông, thì mặt trời đã đỏ hồng.
Yên lặng xem xét mọi vật, thì thấy thảy đều vui với phận mình,
Bốn mùa cảnh đẹp cùng gợi hứng cho mọi người.
Đạo khi đã quán thông cả trời đất, sẽ không còn ràng buộc trong cái hữu hình nữa,
Suy nghĩ cao tới tận tầng mây, sẽ thấy rõ cái sự biến đổi của hình thái.
Gặp cảnh giàu sang thì không sống quá mức, khi gặp cảnh nghèo khó thì vẫn vui,
Làm người nam nhi được như thế, cũng đáng gọi là bậc hào kiệt.

Bản dịch của NhaUyen @vietfun.com

Vô sự, nhàn cư chẳng thảnh thơi
Cửa đông phòng ngủ ửng màu trời
Tự nhiên vạn vật đều quay vận
Cuốn hút bốn mùa đẹp cảnh phơi
Đạo thấu, vẻ riêng trên mọi vật
Nghĩ suy mây gió vấn vương đời
Giàu sang không tật nghèo vui thú
Đáng mặt làm trai thế mới chơi.
Dịch nghĩa của Nguyễn Minh Tường thực hiện, in trong Hoằng Nghị đại vương, NXB Thế giới, 2007.
[1] Từ một câu trong sách Mạnh Tử, Đằng Văn Công hạ: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu” 富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈,此之謂大丈夫 (Giàu sang không sống buông thả, nghèo hèn không làm thay đổi chí hướng, quyền uy không thể khuất phục, làm được như thế thì đáng gọi là bậc đại trượng phu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trình Hạo » Thu nhật ngẫu thành