30/10/2020 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn cữu Phạm tiên sinh
挽舅范先生

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/07/2016 08:50

 

Nguyên tác

去冬喪先考今冬塟先生隔歲那堪腸欲斷,
出門見老姨入門見老母傷心不禁淚如流。

Phiên âm

Khứ đông táng tiên khảo kim đông táng tiên sinh cách tuế na kham trường dục đoạn,
Xuất môn kiến lão di nhập môn kiến lão mẫu thương tâm bất cấm lệ như lưu.

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Đông trước chôn bố, đông nay chôn thầy năm cách khôn kham dạ sát muối
Ra cổng thấy dì, vào nhà thấy mẹ, lòng đau khó giữ lệ tuôn mưa
Ông cậu là tiên sinh họ Phạm ở đây vừa là cậu ruột đồng thời là thầy học của tác giả.

Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Vãn cữu Phạm tiên sinh