17/09/2021 12:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đám cỏ xanh

Tác giả: Lê Thị Mây - Phạm Thị Tuyết Bông

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 22/03/2009 02:03

 

Đấy đám cỏ nơi ngã ba
Em buồn nhiều cỏ biết là đợi anh
Nỡ nào bứt cọng cỏ xanh
Đau anh chợt trút cho thành đau cây

Quá giờ hẹn ai qua đây
Cỏ gầy cũng ngóng từng giây đợi người
Em buồn nhiều cỏ bớt tươi
Đêm tối lắm, chỉ sao cười yêu nhau

Anh lỡ hẹn gió về đâu
Nỡ nào bứt cỏ cho nhàu ban mai
Em buồn nhiều cỏ khóc ai
Giọt sương ấy có đất đai nhận rồi

Lỡ hẹn bóng không còn đôi
Em như con dế không rời cỏ xanh.
Nguồn: Tuyển tập thơ “Tình bạn tình yêu” xuất bản năm 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thị Mây » Đám cỏ xanh