17/10/2021 08:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn hộ

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 07:36

 

Bất ngờ đâu kịp chia tay
Gió chiều bão bấc thổi ngoài liễu dương
Lâm râm mưa lạnh phố phường
Trong mưa lẫn giọt mắt buồn tiễn đưa
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Tiễn hộ