12/08/2020 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em phải gặp ông Tơ hỏi sao cho biết

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 13:54

 

Em phải gặp ông Tơ hỏi sao cho biết,
Gặp bà Nguyệt gạn thiệt cho rành.
Vì đâu hoa nọ lìa cành,
Nợ duyên sao sớm dứt tình cho đang.
Khảo dị:
Phải gặp ông Tơ hỏi sơ cho biết,
Phải gặp bà Nguyệt, gạn thiệt cho rành.
Vì đâu hoa nọ lìa nhành,
Nợ duyên sớm dứt cho đành dạ em?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em phải gặp ông Tơ hỏi sao cho biết