07/08/2020 17:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh với em quyết chắc vợ chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 16:28

 

Anh với em quyết chắc vợ chồng,
Anh thương em từ thuở mẹ bồng trên tay.
Bao giờ trời chuyển đất xây,
Anh chồng, em vợ, ở đây kết nguyền.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh với em quyết chắc vợ chồng