25/09/2021 11:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ xuân II

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 18:35

 

Buổi ấy vườn thơm hoa bỗng rộ
Tiếc xuân không dám một nhành trao
Người đi mơ mãi màu hoa đỏ
Hoa đỏ - mùa thay có khac màu?
12-1-1986

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Tứ xuân II