12/08/2020 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái Bình lộ
太平路

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 00:06

 

Nguyên tác

千危萬險阨孤城,
纔到荊洲地稍平。
秋色重生荒戍跡,
曉嵐遠隔趁墟聲。
江山有意分南北,
蠻觸無心用甲兵。
胡越一家今日事,
邊民從此樂蠶耕。

Phiên âm

Thiên nguy vạn hiểm ách cô thành,
Tài đáo Kinh Châu địa sảo bình.
Thu sắc trùng sinh hoang thú tích,
Hiểu lam viễn cách sấn khư thanh.
Giang sơn hữu ý phân nam bắc,
Man xúc vô tâm dụng giáp binh.
Hồ Việt nhất gia kim nhật sự,
Biên dân tòng thử lạc tàm canh.

Dịch nghĩa

Đường sá hiểm trở chẹt một thành trơ trọi,
Mới đến Kinh Châu, địa hình hơi bằng.
Sắc thu sống lại nơi dấu tích đồn thú hoang phế,
Khí núi sáng sớm làm xa cách tiếng người tụ họp.
Sông núi có ý chia Nam Bắc,
Hai nước gần gũi không có bụng gây binh đau.
Hồ Việt một nhà là việc ngày nay,
Dân biên giới từ đây vui việc nông tang.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cheo leo thành lẻ, hiểm khôn lường,
Đường tới Kinh Châu tạm dễ dàng.
Thu gợi đồn hoang, sầu ải dậy,
Sương che chợ sớm nghẽn đường sang.
Núi sông vốn sẵn phân nam bắc,
Hai nước mong đâu nỗi chiến trường.
Hồ Việt một nhà nay thực sự,
Dân biên vui vẻ việc nông tang.
Theo "Toàn Việt thi lục", Lê Quý Đôn.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Thái Bình lộ