28/03/2023 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sương giá lòng em

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/04/2019 07:13

 

Sương giá lòng em bao ấm nữa!
Anh đi, đi để lửa hương tàn.
Trời đông lạnh lẽo muôn vàn,
Lòng em, so tiết đông hàn, giá hơn!
Nghiêm đông, năm 1923

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Sương giá lòng em