19/05/2021 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Tập Mỹ “Quán Oa cung hoài cổ” kỳ 4
和襲美館娃宮懷古其四

Tác giả: Lục Quy Mông - 陸龜蒙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2014 15:03

 

Nguyên tác

江色分明練繞臺,
戰帆遙隔綺疏開。
波神自厭荒淫主,
勾踐樓船穩帖來。

Phiên âm

Giang sắc phân minh luyện nhiễu đài,
Chiến phàm dao cách ỷ sơ khai.
Ba thần tự yếm hoang dâm chúa,
Câu Tiễn[1] lâu thuyền ổn thiếp lai.

Dịch nghĩa

Rõ ràng là có dòng sông chảy quanh lâu đài,
Nhưng không một thuyền canh từ khi rèm lụa treo lần đầu.
Do thuỷ thần cũng chán ngán ông vua hoang dâm,
Nên thuyền rồng Câu Tiễn mới yên ổn vào được.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quanh lâu đài dòng sông uốn khúc
Không chiến thuyền canh gác ở gần
Thuỷ thần cũng chán hôn quân
Thuyền rồng Câu Tiễn mới nhân tiến vào
Tập Mỹ là tự của Bì Nhật Hưu, thi nhân đời Đường và là bạn tác giả. Quán Oa là cung điện do vua Ngô Phù Sai thời Xuân Thu xây cho Tây Thi ở khi nàng vừa từ Việt đến Ngô, nay trên núi Linh Nham, huyện Ngô, tỉnh Giang Tô.

[1] Vua nước Việt thời Xuân Thu, đối thủ của Phù Sai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Quy Mông » Hoạ Tập Mỹ “Quán Oa cung hoài cổ” kỳ 4