26/09/2022 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Linh Đài huyện Đông Sơn thôn chủ nhân
題靈臺縣東山村主人

Tác giả: Lý Gia Hựu - 李嘉祐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 27/09/2019 01:53

 

Nguyên tác

處處征胡人漸稀,
山村寥落暮烟微。
門臨莽蒼經年閉,
身逐嫖姚幾日歸。
貧妻白髮輸殘稅,
余寇黄河未解圍。
天子如今能用武,
只應歲晚息兵機。

Phiên âm

Xứ xứ chinh Hồ nhân tiệm hy,
Sơn thôn liêu lạc mộ yên vi.
Môn lâm mãng thương kinh niên bế,
Thân trục phiêu diêu kỷ nhật quy.
Bần thê bạch phát thâu tàn thuế,
Dư khấu Hoàng Hà vị giải vi.
Thiên tử như kim năng dụng vũ,
Chỉ ưng tuế vãn tức binh ky (cơ).

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đi xa đánh giặc người dần thưa
Xóm núi vắng không chiều khói mờ
Cỏ mọc cửa ngoài năm suốt đóng
Thân mình phiêu bạt ngày nào về
Vợ nghèo tóc bạc nộp tô nốt
Giặc cướp sông Hoàng chưa giải vây
Thiên tử đến nay còn quyết chiến
Chỉ mong năm hết dứt dứt binh đao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Gia Hựu » Đề Linh Đài huyện Đông Sơn thôn chủ nhân