20/07/2024 01:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm giang tiên
臨江仙

Tác giả: Tần Quán - 秦觀

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2017 19:55

 

Nguyên tác

千里瀟湘挼藍浦,
蘭橈昔日曾經。
月高風定露華清。
微波澂不動,
冷浸一天星。

獨倚危檣情悄悄,
遙聞妃瑟泠泠。
新聲含盡古今情。
曲終人不見,
江上數峰青。

Phiên âm

Thiên lý Tiêu Tương noa lam phố,
Lan kiêu tích nhật tằng kinh.
Nguyệt cao phong định lộ hoa thanh.
Vi ba trừng bất động,
Lãnh tẩm nhất thiên tinh.

Độc ỷ nguy tường tình tiễu tiễu,
Dao văn phi sắt linh linh.
Tân thanh hàm tận cổ kim tình.
Khúc chung nhân bất kiến,
Giang thượng sổ phong thanh.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ngàn dặm Tiêu Tương nhàu bãi xám,
Chèo lan lại được tương phùng.
Trăng cao gió tắt móc bay trong.
Sóng con không mảy gợn,
Hơi lạnh ngập tầng không.

Dựa cột buồm cao riêng lặng lẽ,
Tương phi khúc vẳng ven sông.
Xưa nay tình ý gởi tơ đồng.
Khúc tàn người chẳng thấy,
Bóng núi đậm trên dòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Quán » Lâm giang tiên