24/09/2021 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sa Phố vãn hành
沙圃晚行

Tác giả: Ngô Thế Lân - 吳世鄰

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 13/11/2009 07:05

 

Nguyên tác

晴江樹色晚蒼蒼,
獨步沙汀望渺茫。
避客眠鷗藏亂荻,
候魚飢鷺立寒塘。
秋風未准湖心靜,
落日空教旅思忙。
范蠡扁舟何處是,
往來惟見釣翁舫。

Phiên âm

Tình giang, thụ sắc vãn thương thương,
Độc bộ sa đinh vọng diểu mang.
Tỵ khách miên âu tàng loạn địch,
Hậu ngư cơ lộ lập hàn đường.
Thu phong vị chuẩn hồ tâm tĩnh,
Lạc nhật không giao lữ tứ mang.
Phạm Lãi biển chu hà xứ thị?
Vãng lai duy kiến điếu ông phường (phảng).

Bản dịch của Lê Xuân Giáo

Chiều, cây xanh ngắt, nước sông trong,
Lủi thủi mình ta buông mắt trông.
Lánh khách, chim âu chui bụi sậy,
Chực mồi, cò đói đậu bờ sông.
Gió đưa, hồ nước khôn yên mặt,
Ô lặn, người xa những bận lòng.
Phạm Lãi thuyền con đâu đó tá?
Đi về chỉ thấy chiếc thuyền ông...
Nguồn: Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn, Lê Xuân Giáo dịch, Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách văn hóa xuất bản, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thế Lân » Sa Phố vãn hành