20/08/2022 03:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lập xuân tức sự
立春即事

Tác giả: Đặng Đình Tướng - 鄧廷相

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2013 12:12

 

Nguyên tác

雪霜萬里苦風塵,
不覺今朝值立春。
玉陛綵階重念念,
途間南望拜君親。

Phiên âm

Tuyết sương vạn lý khổ phong trần,
Bất giác kim triêu trị lập xuân.
Ngọc bệ thải giai trùng niệm niệm,
Đồ gian nam vọng bái quân thân.

Dịch nghĩa

Muôn dặm tuyết sương khổ đường gió bụi
Bất giác sớm nay đúng ngày lập xuân
Bệ ngọc thềm hoa lòng nhớ mãi
Giữa đường nhìn về nam, lạy bậc quân thân

Bản dịch của Châu Hải Đường

Tuyết sương muôn dặm khổ phong trần,
Nào biết hôm nay đã Lập Xuân.
Bệ ngọc thềm hoa muôn luyến nhớ,
Trông nam, dừng bước bái quân thân.
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Đình Tướng » Lập xuân tức sự