24/03/2023 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng ve

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 09/10/2009 01:34

 

A
Giữa thu mà sao nhớ một tiếng ve
Chắc hẳn biếc trời thu nên mới thế
Chỉ vì em xa. Chỉ vì một nhẽ
Cháy đỏ hoa yêu suốt một mùa hè

B
Nhớ thương dài tiếng ve
Dóng dả suốt đêm hè
Dao chém vào chẳng đứt
Đi hết lòng còn nghe
Sông Đáy, 1972
Viết lần 2 - 1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Tiếng ve