18/05/2024 22:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Dịch
讀易

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 20:14

 

Nguyên tác

三絕韋編大易經,
乾坤全在此身形。
移時靜見陽消息,
鎮日潛觀物發生。
俯仰若能心不怍,
行藏何處道無成。
風爐一炷沉香裊,
啼鳥數聲春晝晴。

Phiên âm

Tam tuyệt vi biên đại Dịch kinh,
Càn khôn toàn tại thử thân hình.
Di thời tĩnh kiến dương tiêu tức,
Trấn nhật tiềm quan vật phát sinh.
Phủ ngưỡng nhược năng tâm bất tạc,
Hành tàng hà xứ đạo vô thành.
Phong lô nhất chú trầm hương niểu,
Đề điểu sổ thanh xuân trú tình.

Dịch nghĩa

Kinh Dịch lớn lao đã ba lần đứt lề da,
Tất cả trời đất đều ở trong thân hình này cả.
Chốc lát lặng thấy sựsinh diệt của khí dương,
Suốt ngày ngầm xem sự nẩy nở của muôn vật.
Cúi nhìn trời đất, ngẩng nhìn trời mà lòng chẳng thẹn,
Dù ra giúp nước hay ở ẩn, bề nào đạo chẳng thành.
Một nén hương trầm trong lò, khói lên nghi ngút,
Vài tiếng chim kêu giữa ngày xuân tạnh sáng.

Bản dịch của Đào Phương Bình, Nam Trân

Lề đứt ba lần, đọc Kinh Dịch,
Tóm thu trời đất một thân hình.
Phút giây lặng thấy dương tàn hiện,
Suốt buổi ngầm xem vật phát sinh.
Cúi ngẩng ví như lòng chẳng thẹn,
Hành tàng đâu sợ đạo không thành.
Lò trầm toả ngát mùi hương nhẹ,
Vài tiếng chim xuân hót nắng làng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Độc Dịch