24/09/2021 10:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du hồ kỳ 1

Tác giả: Nguyễn Mộng Tuân - 阮夢荀

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2010 07:50

 

Phiên âm

Điện các trầm trầm trú ảnh trì
Chính dư hà địa tả khâm trì
Tây Hồ cận hữu Trần gia sự
Phần thuỷ hưu ca Hán võ từ
Hoàng tán phong cao xuyên liễu khứ
Thuý hoa thiên chuyển trục vân di
Hảo tương quốc luận tư thâm ý
Hà tất Bồng Doanh nhập mộng tư

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gác điện im lìm mới xế trưa
Việc xong nào chốn hẹn câu thơ
Hồ Tây gần có nhà Trần đấy
Phần thuỷ ngâm chi Hán võ từ
Vàng tán gió cao cành liễu động
Đẹp cờ trời chuyển bóng mây đưa
Thì đem việc nước bàn sâu kỹ
Hà tất Bồng Doanh cố ý mơ
Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Mộng Tuân » Du hồ kỳ 1