27/06/2022 03:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh lực
生力

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2013 21:50

 

Nguyên tác

安步有多樂,
水流風不喧。
一心無掛礙,
處處是桃源。

Phiên âm

An bộ hữu đa lạc,
Thuỷ lưu phong bất huyên.
Nhất tâm vô quải ngại,
Xứ xứ thị đào nguyên.

Dịch nghĩa

Đi bộ có nhiều vui thích
Không thấy gió reo mà vẫn nghe nước chảy
Bởi lòng không quản ngại
Nên thấy nơi nào cũng tươi đẹp như chốn đào nguyên

Bản dịch của Trần Tuấn Đạt

Dạo bước lòng thảnh thơi
Gió chẳng reo nước trôi
Tấc lòng đâu quản ngại
Ấy cảnh tiên nơi nơi
Bài thơ do ông Vũ Viết Hà, trưởng ban khánh tiết đình Ô Cách cung cấp.

Nguồn: Vũ Cố đại vương, Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Sinh lực