29/05/2023 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn lâu xuy địch tống Trương Thúc Hổ quy Ngô Tùng
山樓吹笛送張叔虎歸吳淞

Tác giả: Tiền Đỗ - 錢杜

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/07/2014 09:30

 

Nguyên tác

雲安山樓夜吹笛,
江上潮平送行客。
三巴一夜秋已生,
江船欲開聞笛聲。
笛聲嗚咽樓頭起,
月明吹落巴江水。
誰是吳淞張季鷹,
蓴鱸歸思秋風裡。
闌干百折穿鳥巢,
腳下颯颯聞江濤。
出峽還愁夜猿急,
舉頭惟見蒼崖高。
舟人催客前灘住,
酒醒夢覺知何處。
篷影全遮硤口煙,
櫓聲猶繞樓前樹。
今夜山樓送客歸,
幾時吹笛故園扉。
他鄉莫忘茱萸酒,
只待江南白雁飛。

Phiên âm

Vân An sơn lâu dạ xuy địch,
Giang thượng triều bình tống hành khách.
Tam Ba nhất dạ thu dĩ sinh,
Giang thuyền dục khai văn địch thanh.
Địch thanh ô yết lâu đầu khởi,
Nguyệt minh xuy lạc Ba giang thuỷ.
Thuỳ thị Ngô Tùng Trương Quý Ưng,
Thuần lư quy tứ thu phong lý.
Lan can bách chiết xuyên điểu sào,
Cước hạ táp táp văn giang đào.
Xuất giáp hoàn sầu dạ viên cấp,
Cử đầu duy kiến thương nhai cao.
Chu nhân thôi khách tiền than trú,
Tửu tỉnh mộng giác tri hà xứ.
Bồng ảnh toàn già Hiệp khẩu yên,
Lỗ thanh do nhiễu lâu tiền thụ.
Kim dạ sơn lâu tống khách quy,
Kỷ thời xuy địch cố viên phi.
Tha hương mạc vọng thù du tửu,
Chỉ đãi Giang Nam bạch nhạn phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi Sơn An, lầu đêm thổi sáo
Đưa người đi yên lặng thuỷ triều
Thu về trên Tam Ba một tối
Thuyền sắp đi tiếng sáo hắt hiu
Tiếng sáo nổi trên lầu ai oán
Trăng sáng đưa, chìm xuống sông Ba
Trương Quý Ưng Ngô Tùng ai đấy
Canh thuần lư, thu nhớ thiết tha
Ổ chim treo lan can trăm khúc
Dưới chân nghe nước chảy rào rào
Vượn kêu gấp gieo buồn qua kẽm
Ngẩng đầu lên vách núi ngất cao
Chủ thuyền dục trước ghềnh dừng nghỉ
Rượu tỉnh rồi chẳng biết nơi đâu
Thuyền chìm trong khói sương cửa Hiệp
Tiếng chèo khua văng vẳng quanh lầu
Tiễn khách đi đêm nay lầu núi
Hẹn một thời thổi sáo vườn xưa
Rượu thù du đừng quên đất khách
Chờ Giang Nam nhạn trắng quay về
Trấn Ngô Tùng ở phía bắc Thượng Hải nằm cạnh sông Dương Tử, sông Ngô Tùng từ Giang Tô chảy qua Thượng Hải vào sông Dương Tử. Trương Quý Ưng tức Trương Hàn, nhà văn thơ đời Tây Tấn, đang làm quan ở Lạc Dương, nghe gió thu thổi, nhớ cá lư và canh rau thuần, bỏ quan về quê Ngô Trung. Ở đây tác giả khi đưa Trương Thúc Hổ về Ngô Tùng, muốn ví bạn mình cũng giống như Trương Quý Ưng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Đỗ » Sơn lâu xuy địch tống Trương Thúc Hổ quy Ngô Tùng