17/06/2024 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên nga con
Лебедёнок

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 26/04/2015 18:13

 

Nguyên tác

Отчего течёт вода
С этого младенца?
Он недавно из пруда,
Дайте полотенце!

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nước đâu nhiều thế nhỉ
Chảy từ nhóc này sao?
Nhóc vừa rời hồ đấy
Cho xin cái khăn nào!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Thiên nga con