08/02/2023 17:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Hoà Châu Lưu sứ quân
寄和州劉使君

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 10:00

 

Nguyên tác

別離已久猶為郡,
閑向春風倒酒瓶。
送客特過沙口堰,
看花多上水心亭。
曉來江氣連城白,
雨後山光滿郭青。
到此詩情應更遠,
醉中高詠有誰聽。

Phiên âm

Biệt ly dĩ cửu do vi quận,
Nhàn hướng xuân phong đảo tửu bình.
Tống khách đặc qua Sa Khẩu[1] yển,
Khán hoa đa thượng Thuỷ Tâm[2] đình.
Hiểu lai giang khí liên thành bạch,
Vũ hậu sơn quang mãn quách thanh.
Đáo thử thi tình ưng cánh viễn,
Tuý trung cao vịnh hữu thuỳ thinh.

Dịch nghĩa

Xa cách đã lâu mà tôi vẫn làm ở quận đường,
An nhàn nghiêng bình rượu trước gió xuân.
Tiễn khách thường qua đê Sa Khẩu,
Ngắm hoa thường lên đình Thuỷ Tâm.
Buổi sáng khí sông phủ trắng nhiều thành,
Sau cơn mưa núi hiện rõ ngoài thành.
Đến đây thì hứng thơ nhẽ ra lên cao,
Nhưng đã say, có ngâm lớn cũng đâu có ai nghe.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Xa cách đã lâu, bận việc quan,
Gió nghiêng bình rượu hưởng xuân nhàn.
Tiễn đưa khách tận đê Sa Khẩu,
Thưởng ngoạn hoa thường điện Thuỷ Tâm.
Hơi nước sông xây thành sáng trắng,
Sau mưa cửa núi đậm màu xanh.
Đến đây, chấp cánh nguồn thi hứng,
Say khướt, ai nghe được tiếng ngâm.
Hoà Châu trước có tên là Lịch Dương huyện 歷陽縣, nay là Hoà huyện 和縣, thuộc tỉnh An Huy 安徽.

[1, 2] Đập Sa Khẩu và đình Thuỷ Tâm ở Hoà Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Ký Hoà Châu Lưu sứ quân