24/03/2023 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều châu Âu

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 11:01

 

Cánh đồng bình yên, ngồn ngộn cỏ non tơ
Hoa như môi nghiêng xuống cỏ như chờ
Châu Âu thanh bình, châu Âu hạnh phúc
Mà ngọn cỏ cũng đầm đìa sắc dục
Và cành hoa tận hưởng sắc hương mình.
Khóm cây này hoạ sĩ vẽ nên tranh,
Màu cỏ ấy thơ không bỏ sót.

Bỗng dưng tôi nghĩ đến những nắm xương Trường Sơn
Không người lượm nhặt
Những anh hùng đến chết vẫn vô danh.
1973-1986

Rút từ tập nháp Thơ cầm tay.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Chiều châu Âu