21/05/2024 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô Giang tạp vịnh kỳ 1

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 17/12/2022 06:56

 

Phiên âm

Duyên giang hoạ phản xán như hà,
Lưu thuỷ nhai biên tụ lạc hoa.
Chi phấn hoả khanh thuỳ tác dũng,
Cổ kim oan nghiệt kỷ hà sa.

Dịch nghĩa

Thuyền du ngoạn đậu ven sông rực rỡ như ráng mây,
Bên bờ, nước chảy, hoa rụng tụ thành từng đám.
Phấn son, hố lửa, ai làm tượng người để chôn,
Xưa nay oan nghiệt nhiều như cát sông.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Ven sông thuyền vẽ ráng chiều,
Nước trôi trên bến tụ nhiều hoa rơi.
Xót thương son phấn đau đời,
Xưa nay oan nghiệt, tơi bời xiết bao!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Ngô Giang tạp vịnh kỳ 1