30/11/2021 11:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phát Thục khách
發蜀客

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 15:42

 

Nguyên tác

風吹魯國人,
飄蕩蜀江濱。
濕地饒蛙黽,
衰年足鬼神。
時清歸去路,
日復病來身。
千萬長堤柳,
從他爛熳春。

Phiên âm

Phong xuy Lỗ quốc nhân,
Phiêu đãng Thục giang tân.
Thấp địa nhiêu oa mãnh,
Suy niên túc quỷ thần.
Thì thanh quy khứ lộ,
Nhật phục bệnh lai thân.
Thiên vạn trường đê liễu,
Tòng tha lạn mạn xuân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió thổi mạnh đưa người nước Lỗ
Bến sông làm Thục khách lưu linh
Đất nhiều ếch nhái sản sinh
Tuổi già trích xứ minh minh quỷ thần
Khi thanh bình bước chân trở lại
Ngày chất chồng thân mãi yếu đau
Vạn ngàn đê liễu xanh màu
Mùa xuân rực rỡ theo sau tạm mừng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Phát Thục khách