21/10/2021 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin chừa lối thương

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2020 18:38

 

Xếp hàng trong điện thoại em
Là bao mê đắm ngọt mềm ngày xưa
Mình thiêu thân đã đủ vừa
Bao nguy nga cũ xin chừa lối thương

Dòng tin một thuở lừng hương
Lại toan tà nghịch
Lại dường như im

Lại em sấp ngửa nổi chìm
Bơi trong sóng chữ biết tìm đâu phao

Đừng anh
Đừng vỗ về nhau
Hạ huyền em đợi chân cầu
Được không
Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Xin chừa lối thương