29/01/2023 09:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý Chiêu Hoàng

Tác giả: Cao Tự Thanh - Cao Văn Dũng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2018 16:01

 

Cung lạnh bơ vơ phận nữ hoàng,
Tình si chẳng ngại bỏ ngai vàng.
Khăn trầu ngỏ ý trao tình thiếp,
Ngôi báu hồi môn gởi chỗ chàng.
Trước điện gả chồng đau đạo nghĩa,
Trong chùa nhổ cỏ thảm cương thường.
Ngàn năm đen bạc lòng khanh tướng,
Duyên phận trao chi đứa tiểu lang.
10-2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Tự Thanh » Lý Chiêu Hoàng