18/08/2022 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kính nghĩa đường
敬義堂

Tác giả: Chu Hy - 朱熹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2020 06:45

 

Nguyên tác

高堂巨牓意何如?
住此知非小丈夫。
浩氣擴充無內外,
肯誇心月夜同孤。

Phiên âm

Cao đường cự bảng ý hà như?
Trú thử tri phi tiểu trượng phu.
Hạo khí khuếch sung vô nội ngoại,
Khẳng khoa tâm nguyệt dạ đồng cô.

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Đài cao nhà rộng ở tênh tênh,
Kẻ nhỏ nhen nào đến đấy tranh.
Khí hiệu nhiên ta đầy vũ trụ,
Trăng soi vào dạ lúc đêm thanh.
Bài thơ này đề nhà tu thân dưỡng tính của kẻ đạo học. Người quân tử theo khuôn đạo nghĩa làm điều chính đại ví như ở nơi rộng rãi sáng sủa, kẻ tiểu nhân trái đạo nghĩa làm sự nhỏ nhen ví như ở chỗ tối tăm.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 117, tháng 5-1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Hy » Kính nghĩa đường