01/12/2022 23:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sự trần trụi của sự thật
Nudité de la vérité

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/06/2022 13:18

 

Nguyên tác

Je le sais bien.

Le désespoir n’a pas d’ailes,
L’amour non plus,
Pas de visage,
Ne parlent pas,
Je ne bouge pas,
Je ne les regarde pas,
Je ne leur parle pas
Mais je suis bien aussi vivant que mon amour et que mon désespoir.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tôi biết một cách tự tin.

Tuyệt vọng chẳng giúp cho mình vươn lên,
Tình yêu chẳng nghĩa gì thêm,
Chân dung không có,
Đừng nên nói gì,
Tôi không một bước chuyển di,
Không nhìn
Không nói chuyện chi với người
Nhưng tôi vẫn sống trong đời
yêu thương, tuyệt vọng chẳng rời xa tôi.
In trong thi tập Mourir de ne pas mourir (Chết không bằng chết)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Sự trần trụi của sự thật