27/03/2023 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cây thông

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 17:13

 

Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh[1] lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời vách đá[2] cheo leo,
Ai mà chịu rét thời trèo với thông.
Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
3. Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953
[1] Dị bản: tanh.
[2] Dị bản: cành lá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vịnh cây thông