20/10/2021 00:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân dạ ngẫu ngâm
春夜偶吟

Tác giả: Nguyễn Đề - 阮偍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/03/2010 07:12

 

Nguyên tác

寒氣侵裘夜不眠,
含情撫景倍悽然。
徘徊燕館三更月,
想像鴻山萬里天。
雪積半階磚搨冷,
風吹四夏紙窗穿。
故鄉預美歡娛席,
中夏蓮開策馬旋。

Phiên âm

Hàn khí xâm cầu dạ bất miên,
Hàm tình phụ cảnh bội thê nhiên.
Bồi hồi Yên quán[1] tam canh nguyệt,
Tưởng tượng Hồng sơn[2] vạn lý thiên.
Tuyết tích bán giai chuyên tháp lãnh,
Phong xuy tứ hạ chỉ song xuyên.
Cố hương dự mỹ hoan ngu tịch,
Trung hạ liên khai sách mã tuyền.

Dịch nghĩa

Khí lạnh thấm áo mỏng, đêm không ngủ được
Cảnh vật tình người, càng thêm buồn bã
Bồi hồi nơi quán Yên trong đêm trăng canh ba
Tưởng tượng chốn núi Hồng phía trời xa vạn dặm
Tuyết đọng nửa thềm, thấm lạnh giường đá
Gió thổi quanh nhà, xuyên qua cửa giấy
Có dự định tốt đẹp về cuộc liên hoan vui vẻ ở cố hương
Vào lúc sen nở giữa mùa hè, ngựa sẽ quay về

Bản dịch của Đào Phương Bình

Áo lạnh thâu đêm mắt tỉnh đời
Tình này cảnh ấy tái tê người
Quán Yên thao thức ba canh nguyệt
Non Hống[3] tơ vương vạn dặm trời
Tuyết đọng nửa thềm, giường gạch lạnh
Gió lùa bốn vách cửa hồ phơi
Quê hương dự tính vui bày tiệc
Quay ngựa khi sen giữa hạ cười
Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995
Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995
[1] Quán Yên, chỉ Yên Kinh (Trung Quốc).
[2] Núi Hồng Lĩnh, quê hương tác giả.
[3] Tên Nôm của núi Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đề » Xuân dạ ngẫu ngâm