26/09/2023 16:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích hoa
惜花

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 06/12/2016 14:28

 

Nguyên tác

皺白離情高處切,
膩紅愁態靜中深。
眼隨爿爿沿流去,
恨滿枝枝被雨淋。
總得苔遮猶慰意,
若教泥污更傷心。
臨軒一盞悲春酒,
明日池塘是綠陰。

Phiên âm

Trứu bạch ly tình cao xứ thiết,
Nhị hồng sầu thái tĩnh trung thâm.
Nhãn tuỳ phiến phiến duyên lưu khứ,
Hận mãn chi chi bị vũ lâm.
Tổng đắc đài già do uỷ ý,
Nhược giao nê ố cánh thương tâm.
Lâm hiên nhất trản bi xuân tửu,
Minh nhật trì đường thị lục âm.

Dịch nghĩa

Hoa trắng trên cao nhăn nhó vì sắp biệt ly,
Hoa hồng còn tươi tốt vẻ lo buồn còn giữ sâu trong lòng.
Mắt dõi theo đoá đoá bị dòng nước cuốn trôi,
Sầu hận dâng đầy khi cành cành bị mưa ngâm ướt.
Nói chung hoa rơi phủ rêu xanh còn đỡ,
Chứ rơi trên bùn nhơ mới thật đáng thương tâm.
Vào xe uống một chung rượu xuân mà buồn,
Thương cho mai này bên bờ ao bờ đê, cây chỉ còn màu xanh râm mát.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa trắng sắp biệt ly nhăn nhó
Hoa hồng tươi còn bó nỗi buồn
Mắt nhìn đoá đoá nước tuôn
Hận sầu dâng kín mưa ngâm cành cành
Nói chung rơi rêu xanh còn đỡ
Chứ bùn nhơ mới khổ cho hoa
Lên xe rượu uống mà lo
Nay mai ao suối toàn là màu xanh.
Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Tích hoa