13/04/2021 09:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cờ tướng

Tác giả: Định Hải - Nguyễn Biểu

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2018 12:11

 

Bàn cờ tướng
Dàn quân ra
Bố bên ta
Con bên nó

Xe pháo mã
Tiến rồi lui
Tướng sĩ tượng
Không chịu lùi

Đánh một hồi
Chết lăn lóc
Bố thắng cười
Con thua khóc!

Mẹ khẽ nhắc:
- Nhường con thôi!
Con thắng rồi
Cười toe toét!
Nguồn: Bài ca trái đất (thơ), Định Hải, NXB Kim Đồng, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Định Hải » Cờ tướng