14/08/2020 02:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi đâu lưu lạc giang hồ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 14:09

 

Đi đâu lưu lạc giang hồ,
Một năm mười hai tháng, tháng mô không rằm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi đâu lưu lạc giang hồ