12/04/2021 14:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bây giờ và ở đây

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 08/04/2020 09:16

 

Hoa nở miên man, cỏ mọc dày
Người đi hoang vắng cả tháng ngày
Tháng ngày chồng chất ơi thương nhớ
Thương nhớ bây giờ, thương nhớ đây.
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Bây giờ và ở đây