19/01/2022 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng thập nhất Khôn Chương, thập nhị Duy Thiện xuân du tạp hứng
同十一坤章十二惟善春遊雜興

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2019 11:05

 

Nguyên tác

手拗梅花插帽行,
樂奴橋上聽歌鶯。
回鞭遙指東華月,
並馬論詩夜入城。

Phiên âm

Thủ ảo mai hoa sáp mạo hành,
Lạc nô kiều thượng thính ca oanh.
Hồi tiên dao chỉ đông hoa nguyệt,
Tịnh mã luận thi dạ nhập thành.

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Hoa mai hái giắt mái đầu
Quân hầu vui vẻ trên cầu nghe oanh
Quày roi xa chỉ trăng thanh
Luận thơ, sánh ngựa vào thành trong đêm
Rút từ Thương sơn thi tập, quyển 8 (Ngộ ngôn), tờ 2a.

Bài thơ được làm năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) nói về cảnh ba anh em gồm Tùng Thiện, Tuy Lý (tự Khôn Chương), Tương An (tự Duy Thiện) khi còn chung sống với nhau, thường xướng hoạ, ngao du.

Nguồn: Nguyễn Khuê, Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Đồng thập nhất Khôn Chương, thập nhị Duy Thiện xuân du tạp hứng