14/08/2022 06:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương Trọng Tử 3
將仲子 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 17:35

 

Nguyên tác

將仲子兮,
無逾我園,
無折我樹檀,
豈敢愛之?
畏人之多言。
仲可懷也,
人之多言,
亦可畏也。

Phiên âm

Thương Trọng Tử hề,
Vô du ngã viên.
Vô chiết ngã thụ điền (đàn).
Khỉ cảm ái chi ?
Uý nhân chi đa ngôn.
Trọng khả ái dã.
Nhân chi đa ngôn,
Diệc khả úy dã.

Dịch nghĩa

Xin chàng Trọng Tử,
Chớ vượt qua rào vườn nhà em ở,
Chớ bẻ gãy cây đàn của em.
Há rằng em dám thương yêu gì cây ấy đâu ?
Chỉ vì em sợ người ta nhiều lời phao đồn.
Chàng Trọng Tử thì đáng cho em thương nhớ lắm.
Nhưng mà lời phao đồn của người ta,
Cũng đáng sợ lắm.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Này Trọng Tử em xin chàng mãi,
Rào vườn em chớ nhảy vượt sang.
Cây đàn xin chớ bẻ ngang,
Há rằng em dám thương mến đó mà ?
Người lắm lời thật là em sợ,
Tuy là chàng đáng nhớ đáng mong.
Nhiều lời đồn đãi trong vùng,
Cũng là đáng sợ dám lòng lãng quên.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

viên: hàng rào chung quanh vườn để trồng cây ở phía trong.
đàn (điền): cây đàn, vỏ xanh trơn mướt, gỗ cứng mà dai, có thể dùng làm xe.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thương Trọng Tử 3