15/06/2024 07:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lưỡng Quảng tổng đốc phủ đối liên
題兩廣總督府對聯

Tác giả: Lâm Tắc Từ - 林則徐

Thể thơ: Câu đối; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 13/10/2020 16:32

 

Nguyên tác

海納百川,有容乃大;
壁立千仞,無欲則剛。

Phiên âm

Hải nạp bách xuyên[1], hữu dung nãi đại[2];
Bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương[3].

Dịch nghĩa

Biển thâu nạp trăm sông, nhờ có bao dung mà trở nên vĩ đại;
Vách núi dựng cao ngàn nhận, do không có dục vọng mà được vững bền.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Biển nạp trăm sông, có bao dung nên rộng lớn;
Vách cao ngàn nhận, không ham muốn mới vững bền.
Câu đối này là danh cú của Lâm Tắc Từ, được làm khoảng năm 1838-1839, đề phủ để tự răn mình trong thời gian ông giữ chức tổng đốc Lưỡng Quảng.

[1] Xuất xứ từ Tam Quốc danh thần tự tán 三國名臣序讚 của Viên Hoằng 袁宏 đời Tấn: “Hình khí bất tồn, phương thốn hải nạp” 形器不存,方寸海納 (Vật chất chẳng còn ý nghĩa, tấc lòng như biển thâu nạp).
[2] Xuất xứ từ Thượng thư: “Hữu dung, đức nãi đại” 有容,德乃大 (Có bao dung, đức sẽ lớn).
[3] Xuất xứ từ Luận ngữ, Khổng Tử nói: “Trành dã dục, yên đắc cương” 棖也欲,焉得剛 (Thân Trành có dục vọng, sao có thể nói là cương cường được).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Tắc Từ » Đề Lưỡng Quảng tổng đốc phủ đối liên